• Dorpstraat 63, 6438 JT Oirsbeek
  • 046 204 15 78

AVG Ankie: Care 4 You


Ankie: Care 4 You hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de aan de wet- en regelgeving vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerking van uw persoonsgegevens welke nodig zijn voor administratieve doelstellingen en/ of te
kunnen overgaan tot declaratie bij de zorgverzekeraar.
- Het opstellen en/ of bijhouden van uw cliëntdossier
- Declaratie
- Facturering
- Statistische doeleinden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: het cliëntdossier.
Voor de bovenstaande doelsteling(en) kan Ankie: Care 4 You de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam
- Voorletters
- Adres
- Postcode/ woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Huisarts
- Zorgverzekeraar
- BSN nummer
- Gegevens over uw gezondheid

Indien nodig, wordt u om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Passende en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de aanmeting/verstrekking
van het hulpmiddel of tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
U op de hoogte stellen van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Ankie: Care 4 You is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u vragen heeft hierover neem gerust contact op met Ankie Simons, mammacareadviseur.
Telefoonnummer 046 – 2041578