• Dorpstraat 63, 6438 JT Oirsbeek
  • 046 204 15 78

Erkend door Zorgverzekeraars

Ankie: Care 4 You is door de zorgverzekeraars erkend als leverancier voor het leveren van borstprotheses en aanverwante artikelen.

Wij verzorgen voor u de gehele administratieve afhandeling met u zorgverzekeraar.

Wat heeft u nodig na een borstamputatie / borstsparende operatie.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een borstprothese(s) is een verklaring nodig van de huisarts , mammacare verpleegkundige of behandelend specialist, waarop duidelijk vermeld staat dat een borstprothese (s) nodig heeft  (voor de linker, rechterzijde of beiden zijden).  In deze verklaring staat omschreven dat een borstprothese noodzakelijk is in verband met een borstoperatie. Deze verklaring is alleen nodig bij de eerste aanschaf of als er overgestapt wordt naar een nieuwe verzekering. Het termijn van de vergoeding van de prothese is bij de verzekeringen verschillend, soms is dat 1 keer per jaar of 1 keer per 2 jaar. Ook kan het zijn dat u binnen het termijn recht heeft op een nieuwe vergoeding van de prothese, door een maatverandering of doordat de prothese niet meer adequaat is. Ook bij een borstsparende operatie. Als u meer informatie hierover wilt, neem gerust contact met mij op.

Overeenkomst met alle zorgverzekeraars

 Als ziekenfonds verzekerde hoeft u de kosten voor de prothese niet voor te financieren, omdat Ankie: Care 4 You een overeenkomst heeft met alle zorgverzekeraars.
De borstprothese wordt dus direct door Ankie: Care 4 You  bij de ziektekostenverzekering ingediend.
U kunt hierover meer inlichtingen krijgen bij  Ankie: Care 4 You of op de website van de uw zorgverzekeraar.
Sinds 2010 wordt door de zorgverzekeraars welke aangesloten zijn bij de UVIT (Univé, VGZ, Trias) ook de bijpassende lingerie vergoed.
De hoogte van de vergoeding is mede afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten.

Een aangepaste bh en/of aangepaste zwemkleding wordt voortaan vergoed uit de aanvullende verzekering Basis Collectief, Comfort, Plus Collectief, Top Collectief, 50+, Excellent en Supertop. De vergoeding geldt voor vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan en is € 90,- éénmalig voor de hele verzekeringsduur.
In 2016 wordt dit niet vergoed. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Voor een eerste verstrekking dient u altijd een machtiging van uw specialist te hebben.